Waarderend vernieuwen

De filosofie van waarderend vernieuwen is gebaseerd op het gedachtegoed van ‘Appreciative Inquiry’: waarderend onderzoeken. Deze benadering van organisatieanalyse en organisatieleren richt zich op het ontdekken van innovaties, ze begrijpen en bevorderen. Het uitgangspunt is op het eerste gezicht heel eenvoudig: organisaties veranderen in de richting van datgene waar ze telkens vragen over stellen en waarop ze hun aandacht richten. Als een organisatie haar aandacht richt op het onderzoeken van problemen dan zal ze nog meer problemen vinden. Als een organisatie haar aandacht op het beste in zichzelf, dan zal ze steeds meer van het goede ontdekken. De Ruimte vertaalt waarderend vernieuwen als een methode waarbij je op een positieve en onderzoekende manier naar de bestaande dingen om je heen kijkt. En daarbij ideeën wensen en dromen probeert om te zetten in daadwerkelijke acties om de dromen te verwezenlijken. Een gesprek volgt volgens de waarderend vernieuwen methoden, de volgende fasen:

  • Verkennen: wanneer beleefde u onlangs iets heel goeds. Wat gebeurde er toen?
  • Verlangen: stelt u zich voor dat u zo’n gevoel vaker wil meemaken? Hoe ziet de toekomst er dan uit?
  • Vormgeving: wat heeft u nodig om dit toekomstbeeld te verwezenlijken?
  • Vernieuwen: wat gaan we morgen doen om het toekomstbeeld dichterbij te brengen?

In het boek Meedoen in Breda Een droom van een stad waarvan Ad Baijens (mede) auteur is wordt uitvoerig verslag gedaan van de invoering èn uitvoering van waarderend vernieuwen. Prachtige en invloedrijke initiatieven bleken het gevolg. Het boek Meedoen kunt u hier onder in PDF downloaden.

Ad Baijens leidt met veel plezier organisaties op in succesvolle toepassing van waarderend vernieuwen. Medewerkers leren er om stadsgesprekken te modereren en ontspannen te organiseren waardoor mooie initiatieven de kans krijgen. Bestuurders en topmanagers zien hun rol positief groeien in de samenleving en in de organisatie. Waardering brengt absoluut meer meedoen teweeg. Wilt u kennis maken met Waarderend Vernieuwen? Neem dan contact op met Ad Baijens of bezoek de website www.academievoorwaarderendvernieuwen.nl

 

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Meedoen in Breda.pdfMeedoen in Breda[ ]8321 kB